• Profil firmy


  Celem firmy jest pomoc w osiągnięciu sukcesu przez Klientów. Wiedza w dziedzinie rachunkowości, kadr i podatków sprawia, że Klienci mogą koncentrować swoje wysiłki wyłącznie na prowadzonej działalności. Świadczone usługi księgowe i rachunkowe prowadzone są profesjonalnie, a zarazem przyjaźnie.
 • Księgowość

  Oferujemy kompleksowe usługi księgowe. Pomagamy w sprawach formalnych i urzędowych, reprezentujemy Klientów przed różnego typu instytucjami, a także prowadzimy regularne konsultacje. Wysoki standard obsługi Klienta, doskonała atmosfera współpracy, a przede wszystkim wydajność i profesjonalizm, to z pewnością cechy, na które mogą Państwo liczyć decydując się na skorzystanie z usług firmy MERITUM.

  Rozliczenia na potrzeby podatkowe:
  ⇒ Księga handlowa
  ⇒ Księga Przychodów i Rozchodów
  ⇒ Ryczałt ewidencjonowany
  ⇒ Karta podatkowa
  ⇒ Rejestr zakupów i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług


  Kadry i płace

  Kompleksowa obsługa kadrowo - płacowa to nie tylko naliczanie wynagrodzeń, odprowadzanie podatków i naliczanie składek ZUS. To również, podobnie do obsługi księgowej, reprezentacja przez instytucjami państwowymi, m.in. ZUS i PIP - oraz udział w kontrolach.
  Przygotujemy za Ciebie dokumenty dla nowozatrudnionych pracowników, założymy i poprowadzimy akta osobowe, przygotujemy wypowiedzenie umów o pracę, zerwanie współpracy oraz inne.

  Obsługa kadrowa:
  ⇒ Prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika.
  ⇒ Wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
  ⇒ Zadbanie o wszelkie kwestie kalendarza pracowniczego, szczególnie urlopów wypoczynkowych, chorobowych czy macierzyńskich oraz innych spraw z tym związanych.
  ⇒ Wykonanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia.
  ⇒ Dopilnowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP.
  ⇒ Sporządzenie kompleksowej dokumentacji pracowników.
  ⇒ Prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło).
  ⇒ Obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.


  Obsługa płacowa:
  ⇒ Wykonanie list płac z umów o pracę.
  ⇒ Utworzenie list płac z umów cywilnoprawnych.
  ⇒ Dopilnowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych wysyłanych do ZUS.
  ⇒ Wykonanie całorocznego obliczenia podatku (PIT-4R).


 • Cennik usług ustalany jest indywidualnie

  CENY NASZYCH USŁUG ZALEŻĄ OD:


  ⇒ rodzaju i specyfikacji prowadzonej działalności
  ⇒ rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej
  ⇒ ilości dokumentów księgowych
  ⇒ statusu Klienta w zakresie podatku VAT
  ⇒ formy prawnej Klienta
  ⇒ ilości zatrudnionych pracowników
  ⇒ formy zatrudnienia pracowników
  ⇒ rodzaju i ilości świadczonych usług dodatkowych

 • Certyfikaty


  Certyfikat Księgowy nr 66586/2014 wydany przez Ministra Finansów

  Zaświadczenie o ukończeniu kursu i posiadaniu kwalifikacji zawodowych

  Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

  Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w seminarium podatkowym

  Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu Ekspert Chmury Comarch

  Certyfikat ukończenia kursu e-learningowego podatki.biz

 • Lokalizacja

  Kontakt
  MERITUM Patrycja Karolak

  ul. Legionów 37c
  Tarnowskie Góry
  Telefon: 604 876 430

  e-mail: patrycja.meritum@gmail.com

  NIP: 7282547924